Proloterapia

Zastrzyk, który skutecznie zwalcza ból stawów, w tym ból kolan, czy ból kręgosłupa

W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku amerykański chirurg, George Hacket opublikował swoje 30-letnie obserwacje kliniczne z których jasno wynikało, że możemy przywracać prawidłową funkcję stawom, naprawiać uszkodzenia więzadeł i chrząstki stawowej - jeśli tylko uruchomimy mechanizmy zarządzające tym procesem w naszym organizmie. Od tego momentu do dnia dzisiejszego miliony pacjentów zyskało nową, skuteczną metodę leczenia bólu stawów i kręgosłupa. Korzystają z niej ludzie na całym świecie, m.in. sportowcy, którzy głównie narażeni są na urazy i bóle stawów.

Koncepcja leczenia opiera się na podaniu leku do uszkodzonego stawu lub więzadła, co doprowadza do jego regeneracji i ustąpienia dolegliwości bólowych. Wyjątkowość tej formy leczenia polega na likwidacji bólu poprzez naprawę uszkodzonej tkanki. Celem leczenia jest zatem nie tylko poprawa w zakresie ustąpienia bólu, ale przede wszystkim naprawa uszkodzonej struktury, która ten ból wywołuje.

Samo leczenie polega na wielokrotnym podaniu leku w miejsce zmienione chorobowo. Dextroza (substancja którą podaje się w postaci zastrzyku) jest odmianą glukozy - cukru, który jest wszechobecny w naszym organizmie. W związku z tym, jego podawanie nie wywołuje reakcji alergicznych czy działań niepożądanych. Szczególny sposób podania dextrozy i jej wysokie miejscowe stężenie doprowadzają do stymulacji naprawy uszkodzonych tkanek bezpośrednio przez nasz organizm.

Podczas proloterapii (łącznie 3-5 sesji, każda w odstępie 4 tygodni) podawana dextroza doprowadza do powstania niewielkiego, kontrolowanego stanu zapalnego w miejscu iniekcji. To z kolei doprowadza do ściągnięcia komórek zajmujących się odbudową zniszczonych tkanek. Samo podanie leku następuje przy użyciu bardzo cienkiej igły i poprzedzone jest zastosowaniem znieczulenia miejscowego. Efekt leczenia widoczny jest po okresie 3-5 tygodni od iniekcji leku.

proloterapia

Proloterapia wykazuje bardzo wysoką skuteczność i bezpieczeństwo. Sposób podawania leku oraz sama substancja czynna są na tyle bezpieczne, że pacjent po zabiegu może wrócić do pracy bez jakichkolwiek ograniczeń. Ta metoda leczenia adresowana jest do osób cierpiących z powodu bólu kręgosłupa i stawów na podłożu zwyrodnienia i przeciążenia, a także dla sportowców, którzy doznali urazu i chcą jak najszybciej wrócić do czynnego uprawiania sportu.


Przebieg wizyty:

Przed rozpoczęciem terapii przeprowadzana jest Kwalifikacja Wstępna, która obejmuje:

  • rozmowę i zebranie informacji na temat bieżących i dotychczasowych dolegliwości, stosowanego leczenia i dalszych planów w tym zakresie
  • ocena wyników badań dodatkowych, w tym badań radiologicznych i laboratoryjnych
  • badanie narządu ruchu połączone z badaniem internistycznym
  • ustalenie, czy leczenie zabiegiem proloterapii ma szansę na powodzenie

Zabieg proloterapii wykonywany jest w 3 etapach, trwając łącznie ok. 60-90 minut

  • przygotowanie do znieczulenia i znieczulenie miejscowe przez zabiegiem
  • podanie leku (zastrzyki z dextrozą) w miejsca wymagające leczenia

Po zabiegu:

  • nie ma żadnych ograniczeń co do wykonywania codziennych czynności
  • pacjent pozostaje w gabinecie przez kolejne 40 minut, celem oceny internistycznej
  • po 4 tygodniach następuje wizyta kontrolna, ocena wyniku leczenia oraz kontynuacja terapii

Dodatkowe informacje o proloterapii w języku polskim i anglielskim znajdziesz poniżej:

www.youtube.com/watch?v=n0xXFYCCytA
www.prolotherapy.org
www.youtube.com/watch?v=-Zi9D1O3kas


  
dr n. med. Jacek Olas

 

 

 

 

 

Proloterapia Kraków